Opis projektu
Gawin Group Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie Gawin Group Sp. z o. o.”

W ramach projektu Wnioskodawca zamierza zakupić innowacyjne maszyny i urządzenia, dzięki którym możliwe będzie wytwarzanie nowych produktów w postaci najbardziej wytrzymałych konfiguracji mebli dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Dodatkowo powstanie nowa linia mebli – przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W celu wyprodukowania tego typu produktów o najwyższej funkcjonalności i jakości, niezbędne jest dokonanie zakupu zaawansowanych technologicznie urządzeń do produkcji mebli. W rezultacie oferta Wnioskodawcy poszerzona zostanie o meble spełniające oczekiwania i dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, wyróżniające się wśród dostępnych aktualnie na polskim rynku ofert przede wszystkim innowacyjnością – wdrożeniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz poszerzenie zakresu oferty Wnioskodawcy.

W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje zakup niezbędnej infrastruktury, która pozwoli na produkowanie nowych mebli:

  • formatyzerkę do rozkroju płyt,
  • mikroskop cyfrowy,
  • okleiniarkę wąskich płaszczyzn,
  • wiertarkę wielowrzecionową.

Ponadto, ramach realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca dokona zwiększenia zatrudnienia – utworzony zostanie minimum 1 dodatkowy etat.

Wartość kwalifikowalna projektu: 320 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 102 400,00 PLN

pl_PL